Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Συμπεράσματα περιγραφικής έρευνας

 Τα τραγούδια που ακούστηκαν περισσότερο από ραδιοφωνικές εκπομπές:
 Ακούστηκε περισσότερο ο Παντελής Παντελίδης και το τραγούδι του " Δεν ταιριάζετε σου λέω".
γραφήματα
Σταθμοί :
RED 96,3
MUSIC 89,2
MINORE FM 104,3
FLAME 104,6

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

11ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


11ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να εξασκηθούν στη δημιουργία blog ή wiki ,για να αναρτήσουν την εργασία τους
ü  Να οργανώνουν και να προγραμματίζουν εκδηλώσεις

Α) Δημιουργείστε blog ή wiki για να δημοσιεύσουμε την εργασία μας και όλο το υλικό που ετοιμάσαμε στο διαδίκτυο (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

 Β) Οργανώστε την εκδήλωση στην οποία  θα παρουσιάσετε στη σχολική κοινότητα και στους γονείς σας , την εργασία σας (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

10ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


10ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας , δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
ü  Να τους ενθαρρύνουμε, να αξιολογήσουν την ομάδα τους και τον εαυτό τους.

Α) Ολοκληρώστε το δεύτερο μέρος της τελικής γραπτής σας εργασίας με τις πληροφορίες, που έχει συγκεντρώσει το κάθε μέλος της ομάδας σας και τα στοιχεία που συγκεντρώσατε από τις έρευνες που πραγματοποιήσατε .
Στη συνέχεια ασχοληθείτε με τον πρόλογο της εργασίας : ΤΙΤΛΟΣ – ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ – ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Ενώσετε όλα τα PowerPoint σας  σε μια ενιαία παρουσίαση. Ολοκληρώστε τις τελικές σας παρουσιάσεις ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική , βίντεο , κείμενα ,φωτογραφίες) που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Γ) Αξιολογείστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες , συμπληρώνοντας τα φύλλα αξιολόγησης που σας δίνονται.
 Η αξιολόγηση θα συμπεριληφθεί μαζί με τα συμπεράσματα από τα ερωτηματολόγια στον επίλογο της ερευνητικής μας εργασίας. (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Δ) Συνθέστε  το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομαδικών  δραστηριοτήτων, καθώς και τον ατομικό σας φάκελο με τα ημερολόγια, τα δελτία αξιολόγησης και τα αντίγραφα του υλικού που ετοιμάσατε για την ερευνητική εργασία (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

Ε) Παρουσιάστε τα PowerPoint και την εργασία σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

9ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


9ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία ραδιοφωνικών εκπομπών.
ü  Να εξασκηθούν στη συγκέντρωση δεδομένων από πρωτογενείς πηγές (περιγραφική έρευνα).
ü  Να μεταφέρουν τα στοιχεία που κατέγραψαν σε γραφήματα.
ü  Να εξοικειωθούν με τη χρήση των  πινάκων .

Α) Σε συνεργασία με τις ομάδες του μαθητικού διαδικτυακού ραδιοφώνου με την αντίστοιχη θεματολογία, οργανώστε και ηχογραφείστε μια εκπομπή-αφιέρωμα σε έναν από τους καλλιτέχνες , για τους οποίους έχει συλλέξει υλικό η ομάδα σας.  (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Παρακολουθείστε και καταγράψτε τον αριθμό των ακροατών του μαθητικού διαδικτυακού ραδιοφώνου , ανάλογα με την ώρα και τη θεματολογία των εκπομπών   (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Γ)  Στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα μας και δημιουργούμε γραφήματα (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Δ) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Ε) Συγκρίνετε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων στην ολομέλεια , για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων (διαθέσιμος χρόνος 15΄)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για τον καλύτερο προγραμματισμό και τη σωστή οργάνωση του χρόνου σας , δίνεται ο παρακάτω πίνακας όπου φαίνονται οι προβλεπόμενες εργασίες και οι αντίστοιχες ημερομηνίες ολοκλήρωσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
12-Μαρ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ- ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
19-Μαρ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ  (θα χρησιμοποιηθεί κατά την παρουσίαση)
26-Μαρ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (πρόλογος - κυρίως θέμα- επίλογος)
2-Απρ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (θα περιλαμβάνει στοιχεία από δραστηριότητες και των δύο τετραμήνων)- ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ BLOG
9-Απρ ΠΡΟΒΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  (στην ολομέλεια)- ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τελικές διορθώσεις- συμπληρώσεις)- ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ BLOG
23-Απρ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε κοινό)- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ & ΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΠΟΙΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ8ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία παρουσιάσεων.
ü  Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους.
ü  Να παράγουν ένα μουσικό έργο το οποίο θα επιλέξουν.

Α) Κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει να συγκεντρώσει υλικό (φωτογραφίες, πληροφορίες, άρθρα, βίντεο, συνεντεύξεις) για έναν καλλιτέχνη  και τη μουσική του πορεία (ιδιαίτερη αναφορά με συνδέσμους στα τραγούδια του).  (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Β) Αφού επεξεργαστείτε το υλικό που συγκεντρώσατε, δημιουργείστε ο καθένας σας μια συνοπτική αναφορά (μέχρι 2 σελίδες) και μια παρουσίαση PowerPoint (3-4 διαφάνειες) για τον κάθε καλλιτέχνη που επέλεξε (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Γ) Επιλέγουμε τραγούδια ή και ηχητικά αποσπάσματα από συνεντεύξεις, που θα χρησιμοποιήσουμε για μουσική επένδυση της παρουσίασης μας . Εξετάζουμε τη δυνατότητα της απόδοσης από τα μέλη της ομάδας μας (διαθέσιμος χρόνος 10΄-30΄)

Δ)Παρουσιάστε το PowerPoint και την αναφορά σας, στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ7ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να εξασκηθούν στη συγκέντρωση δεδομένων από πρωτογενείς πηγές (περιγραφική έρευνα).
ü  Να μεταφέρουν τα στοιχεία που κατέγραψαν σε γραφήματα.
ü  Να εξοικειωθούν με τη χρήση των  πινάκων .
ü  Να διαπιστώσουμε ποια τραγούδια μεταδίδονται συχνότερα από το ραδιόφωνο. 

Α) Κάθε μέλος της ομάδας σας αναλαμβάνει να παρακολουθήσει για 15΄, ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα (εκτός σχολείου) και να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα(1) , καταγράφοντας  από σήμερα και μέχρι το επόμενο μάθημα τα τραγούδια θα μεταδοθούν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από το ραδιοφωνικό σταθμό που θα επιλέξετε (περιγραφική έρευνα).
 Προσοχή! Κάθε ομάδα επιλέγει διαφορετικό ραδιοφωνικό σταθμό και φροντίζει να μη συμπέσουν οι ώρες καταγραφής των δεδομένων, μεταξύ των μελών της (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Β) Μεταφέρετε τα στοιχεία που συγκεντρώσαν όλα τα μέλη της ομάδας στον πίνακα (2) που σας δίνεται, υπολογίζοντας τον αριθμό των τραγουδιών ανά κατηγορία, για να διαπιστώσουμε ποια μεταδίδονται συχνότερα. Να αναφερθεί ποιο  τραγούδι και ποιος ερμηνευτής ακούστηκε περισσότερο (διαθέσιμος χρόνος 10΄)

Γ)  Στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα μας και δημιουργούμε γραφήματα (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Δ) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Ε) Συγκρίνετε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων στην ολομέλεια , για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων (διαθέσιμος χρόνος 15΄)


ΠΙΝΑΚΑΣ 1  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ (σε χρονικό διάστημα 15΄)

        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
        ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ:

                     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:                                              ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ:

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (π.χ  : ροκ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10ΠΙΝΑΚΑΣ 2  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

        ΟΜΑΔΑ:
        ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ:

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΑΝ
 (το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα)
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
 (που ακούστηκε περισσότερο)
ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ
(που ακούστηκε περισσότερο)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ