Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για τον καλύτερο προγραμματισμό και τη σωστή οργάνωση του χρόνου σας , δίνεται ο παρακάτω πίνακας όπου φαίνονται οι προβλεπόμενες εργασίες και οι αντίστοιχες ημερομηνίες ολοκλήρωσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
12-Μαρ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ- ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
19-Μαρ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ  (θα χρησιμοποιηθεί κατά την παρουσίαση)
26-Μαρ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (πρόλογος - κυρίως θέμα- επίλογος)
2-Απρ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (θα περιλαμβάνει στοιχεία από δραστηριότητες και των δύο τετραμήνων)- ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ BLOG
9-Απρ ΠΡΟΒΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  (στην ολομέλεια)- ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τελικές διορθώσεις- συμπληρώσεις)- ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ BLOG
23-Απρ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε κοινό)- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ & ΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου