Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ8ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία παρουσιάσεων.
ü  Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους.
ü  Να παράγουν ένα μουσικό έργο το οποίο θα επιλέξουν.

Α) Κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει να συγκεντρώσει υλικό (φωτογραφίες, πληροφορίες, άρθρα, βίντεο, συνεντεύξεις) για έναν καλλιτέχνη  και τη μουσική του πορεία (ιδιαίτερη αναφορά με συνδέσμους στα τραγούδια του).  (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Β) Αφού επεξεργαστείτε το υλικό που συγκεντρώσατε, δημιουργείστε ο καθένας σας μια συνοπτική αναφορά (μέχρι 2 σελίδες) και μια παρουσίαση PowerPoint (3-4 διαφάνειες) για τον κάθε καλλιτέχνη που επέλεξε (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Γ) Επιλέγουμε τραγούδια ή και ηχητικά αποσπάσματα από συνεντεύξεις, που θα χρησιμοποιήσουμε για μουσική επένδυση της παρουσίασης μας . Εξετάζουμε τη δυνατότητα της απόδοσης από τα μέλη της ομάδας μας (διαθέσιμος χρόνος 10΄-30΄)

Δ)Παρουσιάστε το PowerPoint και την αναφορά σας, στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ7ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να εξασκηθούν στη συγκέντρωση δεδομένων από πρωτογενείς πηγές (περιγραφική έρευνα).
ü  Να μεταφέρουν τα στοιχεία που κατέγραψαν σε γραφήματα.
ü  Να εξοικειωθούν με τη χρήση των  πινάκων .
ü  Να διαπιστώσουμε ποια τραγούδια μεταδίδονται συχνότερα από το ραδιόφωνο. 

Α) Κάθε μέλος της ομάδας σας αναλαμβάνει να παρακολουθήσει για 15΄, ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα (εκτός σχολείου) και να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα(1) , καταγράφοντας  από σήμερα και μέχρι το επόμενο μάθημα τα τραγούδια θα μεταδοθούν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από το ραδιοφωνικό σταθμό που θα επιλέξετε (περιγραφική έρευνα).
 Προσοχή! Κάθε ομάδα επιλέγει διαφορετικό ραδιοφωνικό σταθμό και φροντίζει να μη συμπέσουν οι ώρες καταγραφής των δεδομένων, μεταξύ των μελών της (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Β) Μεταφέρετε τα στοιχεία που συγκεντρώσαν όλα τα μέλη της ομάδας στον πίνακα (2) που σας δίνεται, υπολογίζοντας τον αριθμό των τραγουδιών ανά κατηγορία, για να διαπιστώσουμε ποια μεταδίδονται συχνότερα. Να αναφερθεί ποιο  τραγούδι και ποιος ερμηνευτής ακούστηκε περισσότερο (διαθέσιμος χρόνος 10΄)

Γ)  Στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα μας και δημιουργούμε γραφήματα (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Δ) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Ε) Συγκρίνετε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων στην ολομέλεια , για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων (διαθέσιμος χρόνος 15΄)


ΠΙΝΑΚΑΣ 1  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ (σε χρονικό διάστημα 15΄)

        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
        ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ:

                     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:                                              ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ:

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (π.χ  : ροκ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10ΠΙΝΑΚΑΣ 2  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

        ΟΜΑΔΑ:
        ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ:

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΑΝ
 (το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα)
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
 (που ακούστηκε περισσότερο)
ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ
(που ακούστηκε περισσότερο)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ